ask:now

Sammanfattningen

ask:now har skapats med utgångspunkt i den växande gig-industrin, digitaliseringen och begränsade tillgången till rätt kompetens och erfarenhet vid rätt tidpunkt.

ask:now skall bli den ledande digitala tjänsten ”on-demand” i vilken kunden kan söka, boka och betala för en bred bas av kompetenser inom såväl rådgivning som för utförande av tjänster. Tjänsten kan nyttjas via dator och mobil, den är tillgänglig för alla – alltid – överallt.

ask:nows målsättning är att koppla ihop rådgivare med målgrupper som har ett ”on-demand-behov” som kräver expertkunskap och stöd utan onödig handläggningstid eller kostnad. Som kund skall man enbart betala för den rådgivare man själv väljer, den tid man använder – oavsett det handlar om en är kort fråga eller en större uppgift.

Den digitala lösningen öppnar dörren till ett kundsegment som dagens “rådgivningsindustri” inte når. Tjänsterna riktar sig mot såväl professionell som privat marknad, alla med samma behov och lika rätt till kvalificerad kompetens och erfarenhet i just den frågan man behöver lösning för.

Med ask:now kommer kompetensen vara i centrum – inte ålder, bakgrund, geografisk plats eller fysisk mobilitet etc. Alla leverantörer  är professionella och kvalitetssäkrade.

Vilka vi är

David Hellström

Styrelseordförande och delägare

David är civilingenjör med 25 års erfarenhet från industri, infrastruktur och energisektorn, varav 20 år inom börsnoterade, internationella och familjeägda företag inom teknik- och industri-konsultbranschen samt entreprenadföretag. David har mer än 10 års erfarenhet som vd i bolag, som flest över 1000 anställda, samt god vana som styrelseordförande och styrelsearbete med fokus på lönsam tillväxt.

Fredrik von Homeyer

CEO och delägare

Fredrik är affärsjurist, projektledare samt certifierad Change Manager. Han har även lång ledarerfarenhet inom såväl det privata som det offentliga, i roller som inköpschef, affärsjurist mm. Som affärsjurist är Fredrik van att leda och hantera affärer, förhandlingar, avtalsskrivning, skapa samarbeten samt lösa tvister såväl nationellt som internationellt.

John Minkhe

CTO och delägare

En senior entreprenör och projektledare med drygt 20 års erfarenhet i huvudsak inom teknikkonsultföretag i Norge och Sverige. Numera aktiv i rollen som projektchef för en större järnvägsentreprenör. John har lång och bred erfarenhet av ledarroller på såväl operativ som strategisk nivå. Djup kompetens, driv, glädje, energi, målfokus, engagemang & innovation är ord som sammanfattar Johns Egenskaper.

Varför teamet är så starkt

David har god kunskap och erfarenhet av att finansiellt analysera, strukturera och planera för verksamheter, vilket ger en ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet för ask:now. Dessutom har David bred erfarenhet av att leda verksamheter både i privata och offentlig sektor, han har även en solid branschkännedom.

Fredrik har vana av att leda och driva verksamheter i nationell- och internationell miljö. Han är entreprenör ut i fingerspetsarna och har tidigare bl a själv byggt och startat en livsmedelsfabrik i Afrika. Fredrik är en mycket erfaren förhandlare och goda kunskaper av att få alla att gå åt samma riktning. Som jurist så har han vana av att hantera alla relevanta frågeställningar som är väsentliga och på egen kan han hantera och navigera rätt i dylika frågor.

John är nyckelpersonen i kreativt tänkande. Han driver utveckling av teknik och metod parallellt och placerar detta i sitt rätta sammanhang med målsättningen att skapa smartare och bättre affärer för alla. Som rutinerad projektledare vet John också betydelsen av rätt balans i arbetet med stark framdrift och samtidigt bibehålla hög kvalitet för att generera ett bra slutresultat.

Våra partners

The Cloud People

The Cloud People är avtalspartner för utvecklingen av ask:nows tekniska plattform. The Cloud People är samarbetspartner för Google Cloud Platform och är certifierade ServiceNow samt servicepartner och auktoriserad återförsäljare av Google Workspace. The Cloud People hjälper företag med migrering och övergång till molnbaserade miljöer för att kunna dra nytta av den ökade skalbarheten och säkerheten i Googles lösningar. The Cloud People har bred erfarenhet och kompetens inom design, teknologi, projektledning och bygger konkurrenskraftiga, anpassade applikationer och integrationer för en bred bas av kunder..

DigiView

DigiView är avtalspartnern som hjälper ask:now med varumärkesarbete och digital lansering av ask:nows produkter och tjänster. DigiView grundades med ambitionen att skapa tillväxt och lönsamhet via digitala medier. Genom en hög nivå av kreativitet, effektivt sätt att arbeta och en bred erfarenhet av framförallt användarebeteenden och dataanalys har de klarat att knyta till sig de mest innovativa talangerna i branschen för att idag hjälper bolag som ask:now att ta ny mark. DigiView skalar kunders verksamheter med experter inom framförallt digitala kundresor i sociala medier, sök, display och online video.